Тарифи на ЛКП Навколо Базару (ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН)

 

Тарифи на ЛКП Навколо Базару (ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН)
Велике прохання залишати коментарі до тарифів в розділі ФОРУМ

Создан 20 фев 2009  Комментарии       
Всего 2, последний 4 года назад
тампільєр 13 июл 2011 ответить
тариф по утриманню прибудинкової території за таку якісну роботу по його утриманні повне гавно. Будинки просто жах але особняк просто гарний за які леве???
jyxa69 22 сен 2014 ответить
Начальнику ЖЕКу №___________________
_____________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
_____________________________________
(ПІБ заявника, адреса проживання, телефон)
ЗАЯВА

про намір укласти договір про надання житлово-комунальних послуг


Я, ______________________________________ , проживаю за адресою: у квартирі ___ , будинку ______, по вулиці _________________________________, у м. Києві, яка належить мені на підставі (вказати правовстановлюючий документ). Отже, на сьогоднішній день я е фактично споживачем житлово-комунальних послуг за вищенаведеною адресою, які надає (ЖЕК) « ________________________ ». Відповідно до ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» виконавець зобов'язаний: підготувати та укласти зі споживачем договір про надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором. Надавши в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо, статтею 26 зазначеного Закону передбачається процедура погодження договору, яка відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору виконавцем. У разі відмови від виконання вищенаведених вимог закону виконавцем, я розриваю фактично існуючі правовідносини між сторонами та відповідно до п. б ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 907 Цивільного кодексу України припиняю здійснювати оплату за житлово-комунальні послуги, які надаватимуться ЖЕКом « _____________________ ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 21, 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. ст. 15, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», ст. 907 ЦК України, ст.ст. 4, 6, 15 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 9 Закону України «Про інформацію»,

ПРОШУ:
1. Підготувати та укласти зі мною договір про надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором та на підставі ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
2. Надати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.
3. Повідомити мене письмово про результат розгляду заяви та про час і місце укладення договору на підставі Закону України «Про звернення громадян». Згідно зі ст. 20 цього Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Перелік документів, що додаються до заяви:
1. Копія паспорта.
2. Правовстановлюючий документ на житло.


Дата " ____" _________ 2___ р. Підпис __________ (ПІБ) ______________Начальнику ЖЕКу №___________________
______________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)

Юридична адреса: _____________________
______________________________________
(ПІБ заявника, адреса проживання, телефон)


ЗАЯВА

про порушення виконання умов договору


Між мною та ЖЕКом «____________» укладено Договір про надання житлово-комунальних послуг від « ___ » ________20___ року. Відповідно до п. ________________ зазначеного договору ЖЕК зобов'язався згідно з умовами надати такі послуги: _______________________________________(які були надані з порушеннями чи взагалі не надані, наприклад: за адресою у будинку ______ , по вулиці ____________________________________ у м. Києві пошкоджений дах, ліфтіт.п.). Що підтверджується Актом, складеним представником ЖЕКу від « ____ » _____________20 ____ року. Відповідно до статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином згідно з умовами договору та вимогами законодавства. Відповідно до статті 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Відповідно до статті 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання наступають правові наслідки, встановлені договором або законом.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 18, 20, 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст. 526, 610, 611 ЦК України, ст. ст. 15, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», Законом України «Про захист прав споживачів», ст. 9 Закону України «Про інформацію», Наказом від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та при будинкових територій», Наказом від 10.08.2004 №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд»,

ПРОШУ:

1. Відремонтувати (дах, ліфт і т.п.) в будинку за адресою _______________________________ .
2. Повідомити мене письмово про результат розгляду заяви на підставі Закону України «Про звернення громадян».
Згідно зі ст. 20 цього Закону звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Перелік документів, що додаються до заяви:
1. Копія паспорта ____________________________________________ .
2. Копія договору від « ___ » ________ 20 _року.
3. Копія Акта, складеного представником ЖЕКу від « ___ » __________ 20 ___ року.


Дата " ____" _________ 2___ р. Підпис __________ (ПІБ) ______________

Начальнику ЖЕКу №___________________
______________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові)

Юридична адреса: _____________________
______________________________________
(ПІБ заявника, адреса проживання, телефон)


ЗАЯВА

про виклик представника для складення акта-претензії
Між мною _________________________________ та ЖЕКом « _______________ » укладено Договір про надання житлово-комунальних послуг від « ____ » __________ 20____ року. Відповідно до п. _______ зазначеного договору ЖЕК зобов'язався згідно з умовами забезпечити надання таких послуг: ______________________________________. Водночас, зазначені послуги __________________________________ (вказати - були надані з порушеннями чи взагалі не надані (наприклад, неякісне або відсутнє теплопостачання) в період з « ____ » _________20 ___ року до « ____ » __________20____ року, за адресою ________________________________.


Відповідно до п. _____ зазначеного Договору я зобов'язався прийняти надані послуги, оплативши їх у розмірі, встановленим Договором. Прийняті на себе зобов'язання мною виконані в повному обсязі, що підтверджується відсутністю боргу за сплату житлово- комунальних послуг. Відповідно до статті 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складання та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з'явитись на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Відповідно до статті 526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства. Відповідно до статті 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Відповідно до статті 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання наступають правові наслідки, встановлені Договором або законом. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 18, 20, 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.ст. 526, 610, 611 ЦК України, Наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року № 76, Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення, затверджених постановою КМУ від 21.07.2005 р. №630.


ПРОШУ:
1. Направити представника ЖЕКу за адресою , у строк, передбачений Договором про надання житлово-комунальних послуг, тобто протягом 2-х днів з дати подання заяви для складення акта, у зв'язку з порушенням Виконавцем умов Договору.
Перелік документів, що додаються до заяви:
1. Копія паспорта _________________________________________.
2. Копія договору від « ____ » _________ 20 ____ року.Дата " ____" _________ 2___ р. Підпис __________ (ПІБ) ______________


До ___________________________________
(найменування суду, поштовий індекс, адреса)

Позивач: _______________________________,
__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)
Відповідач(і)_______________________________,

__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення коштів за ненадані комунальні послуги


Я проживаю ___________________________________ (вказати адресу). Протягом , ______ починаючи з ______________ до __________ , в нашому будинку було відключене, що спричинило мені значні побутові незручності. Тим самим Відповідач порушив ч. З ст. 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», в якій зазначається, що комунальні послуги надаються безперебійно, за винятком аварійних ситуацій. Однак Відповідач за цей період виставив до оплати рахунки за ці послуги як за такі, що надавалися. Посадові особи Відповідача, зокрема ________________________________________, відмовились надати будь-які пояснення з приводу оплати послуг, що не надавалися.

Такими діями Відповідач також допустив порушення чинного законодавства, зокрема ч. 4 ст. 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», де прямо вказано, що у разі встановлення перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов'язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніше ніж за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.

Таким чином, Відповідач допустив ряд порушень моїх прав споживача комунальних послуг, а саме:
- моє право одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги (п. 1 ч.І ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»);
- моє право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про порядок надання житлово-комунальних послуг (п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).


Відповідно до п. З ч.І ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» я маю право на відшкодування збитків, завданих моєму майну та/або приміщенню внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг. Оскільки Відповідач стягнув з мене вартість комунальних послуг, яких фактично не надав, мені було завдано матеріальну шкоду в розмірі _____________ грн ___ коп.


Згідно зі ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. Споживачі звільняються від сплати судового збору, що пов'язані з порушенням їх прав.


Враховуючи викладене, керуючись ст. 1166 ЦК України, ст. ст. 16, 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів»,

ПРОШУ:
1. Стягнути з _______________________ на мою користь кошти за ненадані комунальні послуги ___________________________ в сумі _____________________.
2. В якості свідків запросити громадян:
________________________ (ПІБ), який мешкає за адресою: ________________________________;
________________________ (ПІБ), який мешкав за адресою: ________________________________.


ДОДАТКИ:
1. Копії квитанцій про оплату комунальних послуг.
2. Копія позовної зави.Дата " ____" _________ 2___ р. Підпис __________ (ПІБ) ______________
До ___________________________________
(найменування суду, поштовий індекс, адреса)

Позивач: _______________________________,
__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)
Відповідач(і)_______________________________,

__________________________________________ .
(поштовий індекс, адреса, засоби зв'язку)


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про неналежне виконання житлово-комунальних послуг

Вартість позову ___________ грн.

З « ___ » ______ 2_______р. я мешкаю (або є власником) квартири в будинку, що обслуговує Відповідач _______________________, на підставі ___________________________ (вказати, на яких підставах Ви є власником, користувачем.) Відповідач, що є виконавцем комунальних послуг, зобов'язаний надати мені послуги, що відповідають за якістю умовам договору ____________________________ (якщо є вказати його реквізити) або встановленим нормативам. Я своєчасно сплачую за комунальні послуги. Відповідач свої зобов'язання виконує неналежним чином.


Неналежне виконання виявилося втому, що _____________________________________________
__________.

Моя претензія від _______________ про усунення недоліків у термін до _______ залишена без розгляду/частково задоволена.


Неналежне виконання Відповідачем прийнятих на себе зобов'язань є порушенням моїх прав споживача у відповідності із Законом України «Про захист прав споживачів» і завдало мені моральної шкоди у вигляді _____________________________________________
_(обґрунтування
моральної шкоди - в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями або бездіяльністю її завдано позивачу, з яких міркувань він виходив, коли визначав обсяг шкоди і якими доказами це підтверджується). Згідно зі ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом. Споживачі звільняються від сплати судового збору, що пов'язані з порушенням їх прав.


На основі викладеного та керуючись Цивільним кодексом України та Цивільно-процесуальним кодексом України, Законом України «Про захист прав споживачів», «Правилами утримання жилих будинків і прибудинкових територій», затвердженими наказом Держ- житлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76, Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150.


ПРОШУ суд:
1. Зобов'язати відповідача безоплатно своїми силами й засобами усунути недоліки при наданні комунальних послуг: _____________________________________________
.
2. Відшкодувати мені збитки у сумі __________________.
3. Стягнути на мою користь з Відповідача завдану мені моральну шкоду в розмірі __________________гривень.

4. Стягнути з Відповідача видатки, пов'язані з розглядом даного позову.


ДОДАТКИ:
1. Позовна заява для відповідача.
2. Копія претензії та докази її отримання Відповідачем.
3. Копія актів, висновків (за наявності).Дата " ____" _________ 2___ р. Підпис __________ (ПІБ) ______________
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
[$DATE$][$CATEGORY_NAME$]
$TITLE$ ($COMMENTS_NUM$)